www.Curkvata.eu

Скъпи приятели, братя и сестри в Господа, живеем в края на последното време, затова трябва да го използваме максимално за изучаване и изследване на Божието слово. Целта на тази страница е само тази - да се фокусира единствено и само върху словото Божие. Нека се оставим Светият Дух да ни бъде Водител, Учител, Той да ни дава откровения и всичко за назидание на познанието ни, за назидание на вярата ни, за прослава на Господа!

“ПОСЛЕДНАТА РЕФОРМАЦИЯ - НАЧАЛОТО” (2016) (целия филм, с Български субтитри)

Господи, Боже свети и праведни, нека бъдем фокусирани само върху Твоето Слово, за да го изучаваме и изпълняваме под водителството на Твоя Свят Дух! Води ни Боже, и придавай нови братя и сестри, чиито сърца горят за Твоето чисто слово, чиито сърца горят да бъдат неуморни работници на нивата Ти, благославяй ни, Отче! 

В името на Господ Иисус Христос Ти благодаря за всичко! 

Вечна слава на великото Ти и свято име!


Амин.

“Рейки учител се среща с Исус” с Български субтитри

Последната Реформация

Обратно към Новия Завет, моделът за ученичеството 

Торбен Сьондергаард


ВЪВЕДЕНИЕ

Имахме възможността да се запознаем с Торбен Сьондергаард и да го видим в действие. Това, което видяхме бе проповядването на царството Божие, хората бяха спасявани, освобождавани, изцелявани, кръщавани и изпълвани със Светия Дух по начин, по който четем в книгата за Деянията - както и по начина, по който се случва днес в много държави и на много места, където Евангелието е проповядвано в силата на Духа.


Торбен има страст към спасяването на хората и общение с тях. Хората, които се спасяват бързо са въвеждани в една активна програма за чиракуване и в различни общения. Новите Християни бързо започват да практикуват живота на Исус в слово и дела, което от своя страна води до други, които повярват в Него.

“7 ДНИ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БОГ” (2017) (целия филм, с Български субтитри)

“ПОСЛЕДНАТА РЕФОРМАЦИЯ - ЖИВОТЪТ” (2018) (целия филм, с Български субтитри)

Facebook