www.Curkvata.eu

Последната Реформация

Обратно към Новия Завет, моделът за ученичеството 

Торбен Сьондергаард


ВЪВЕДЕНИЕ

Имахме възможността да се запознаем с Торбен Сьондергаард и да го видим в действие. Това, което видяхме бе проповядването на царството Божие, хората бяха спасявани, освобождавани, изцелявани, кръщавани и изпълвани със Светия Дух по начин, по който четем в книгата за Деянията - както и по начина, по който се случва днес в много държави и на много места, където Евангелието е проповядвано в силата на Духа.


Торбен има страст към спасяването на хората и общение с тях. Хората, които се спасяват бързо са въвеждани в една активна програма за чиракуване и в различни общения. Новите Християни бързо започват да практикуват живота на Исус в слово и дела, което от своя страна води до други, които повярват в Него.

ЛЮБОВТА, КОЯТО ДАВА ИЗОБИЛНО ВХОД ВЪВ ВЕЧНОТО ЦАРСТВО НА ГОСПОДА НАШ И СПАСИТЕЛ ИИСУСА ХРИСТА

ИЛИ

ЛЮБОВТА, БЕЗ КОЯТО НИКОЙ НE МOЖЕ ДА ВЛЕЗНЕ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО!

Всички знаем, когато четем Словото, че основното действие в този земен живот е борбата между доброто и злото, борбата за душите на човеците.

В ПЪРВАТА КНИГА НА БИБЛИЯТА ЧЕТЕМ:

„СЛЕД ТОВА РЕЧЕ БОГ: ДА СЪТВОРИМ ЧОВЕК ПО НАШ ОБРАЗ, И ПО НАШЕ ПОДОБИЕ;...” БИТИЕ 1:26


„И СЪЗДАДЕ ГОСПОД БОГ ЧОВЕКА ОТ ЗЕМНА ПРЪСТ И ВДЪХНА В ЛИЦЕТО МУ ДИХАНИЕ ЗА ЖИВОТ; И СТАНА ЧОВЕКЪТ ЖИВА ДУША.” БИТИЕ 2:7

Когато четях “Първата книга на царете” - първа глава, Бог много силно докосна сърцето ми в разбирането на Словото Му.

Истинските християни сме Христови ученици. Нашият Учител е Иисус Христос, Който чрез Светият Дух ни учи на всяко добро нещо. Нашият учебник е Библията,

Какво е молитвата?

Наистина ли се молим, когато се молим? Знаем ли силата на молитвата?

В наши дни много християни вярват в Библията. но не виждат значението и важността на обличането на Божието всеоръжие.

Поради повечето вярващи се хули Божието име, понеже мнозина изповядват Господа, но не ходят в пътищата Му!

Заблудата породена от много лъжи, която завежда хората в погибел се възприема лесно, защото е приятна и удобна за човека паднал в грях.

Защо в църквите нищо не се случва?  

Защо са болни сестрите и братята...  

Защо аз съм толкова безпомощна християнка... 

Защо в Словото пише друго...а в църквата никой не ни говори по този въпрос и не ни учи...никой за многото години нищо не показа, няма чудеса, няма знамения.....ИМА САМО БЕЗКРАЙНИ ПРОПОВЕДИ, пасторът говори, а вярващите седят пасивно, всичко е по план, програма... 

Не станахме ли много религиозни? ...

ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА


Откъси от интервю с д-р Джон Милър

ПОКАЯНИЕТО

Приятели, в Евреи 6 пише:

Евреи 6: 1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвърш…

ВЯРАТА В БОГА

ЕДИН ОТ ПРОБЛЕМИТЕ В ХРИСТИЯНСТВОТО Е НЕПОЗНАВАНЕ НА НАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ХРИСТОВО, КОЕТО Е ОСНОВАТА ЗА РАСТЕЖ НА ТЯЛОТО ХРИСТОВО

УЧЕНИЕТО ЗА КРЪЩЕНИЯТА

В Евреи 6 глава пише:

  1. Поради това, нека оставим първоначалното учение на Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,

  2. УЧЕНИЕ ЗА КРЪЩЕНИЯ, за полагане на ръце, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

УЧЕНИЕТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА РЪЦЕ

В Евреи 6  глава четем:

1. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,

  2. учение за кръщения, ЗА ПОЛАГАНЕ НА РЪЦЕ, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

УЧЕНИЕТО ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА МЪРТВИТЕ

Смъртта и възкресението са необходими за живот в Христос.

Следващото Първоначално учение е за “Възкресение на мъртвите” и възстановява


човека като ново създание, ново творение, новороден, син Божий.

ВЕЧНИЯТ СЪД

основно, първоначално учение за Христа


Псалми 119:160. Същността на Твоето слово е истина;

 И Твоите праведни съдби, до една траят до века.


ГЛАВА ПЪРВА 

 СЪДИЯ НА ВСИЧКИ Е БОГ

АПОСТОЛ НА ВЯРАТА

ЗА БОЖИЯ ЧОВЕК СМИТ УИГЪЛЗУЪРД


Смит Уигълсуърд преди да се превърне в световноизвестен евангелист и истински апостол на вярата, той беше само един сръчен водопроводчик от Брадфорд

АЗ СЪМ ПЪТЯТ, И ИСТИНАТА, И ЖИВОТЪТ


Брой 1

“АЗ ВИДЯХ ИСУС ХРИСТОС”


СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ИВАН БАБУЛЕВ

Спомени на Иван Бабулев, бивш милиционер

НАЧАЛНОТО УЧЕНИЕ ХРИСТОВО

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИТЕ

Т.Л. ОЗБЪРН
Предговор

Ние се молехме индивидуално само за няколко от онези десетки хиляди хора, които бяха изцелени по чудо от Бог …

“21 дни  Към твоето Пълно изцеление”

Морис Серуло

Седем основни точки на атаките на Сатана срещу вашето физическо тяло

Вяра, която мести планини

Кенет Е. Хегин

Глава 1

Всеки вярващ има вяра

Невъзможно е да говорим по темата за вярата,

Facebook