www.Curkvata.eu

Последната Реформация

Обратно към Новия Завет, моделът за ученичеството 

Торбен Сьондергаард


ВЪВЕДЕНИЕ

Имахме възможността да се запознаем с Торбен Сьондергаард и да го видим в действие. Това, което видяхме бе проповядването на царството Божие, хората бяха спасявани, освобождавани, изцелявани, кръщавани и изпълвани със Светия Дух по начин, по който четем в книгата за Деянията - както и по начина, по който се случва днес в много държави и на много места, където Евангелието е проповядвано в силата на Духа.


Торбен има страст към спасяването на хората и общение с тях. Хората, които се спасяват бързо са въвеждани в една активна програма за чиракуване и в различни общения. Новите Християни бързо започват да практикуват живота на Исус в слово и дела, което от своя страна води до други, които повярват в Него.

ЛЮБОВТА, КОЯТО ДАВА ИЗОБИЛНО ВХОД ВЪВ ВЕЧНОТО ЦАРСТВО НА ГОСПОДА НАШ И СПАСИТЕЛ ИИСУСА ХРИСТА

ИЛИ

ЛЮБОВТА, БЕЗ КОЯТО НИКОЙ НE МOЖЕ ДА ВЛЕЗНЕ В БОЖИЕТО ЦАРСТВО!

Всички знаем, когато четем Словото, че основното действие в този земен живот е борбата между доброто и злото, борбата за душите на човеците.

В ПЪРВАТА КНИГА НА БИБЛИЯТА ЧЕТЕМ:

„СЛЕД ТОВА РЕЧЕ БОГ: ДА СЪТВОРИМ ЧОВЕК ПО НАШ ОБРАЗ, И ПО НАШЕ ПОДОБИЕ;...” БИТИЕ 1:26


„И СЪЗДАДЕ ГОСПОД БОГ ЧОВЕКА ОТ ЗЕМНА ПРЪСТ И ВДЪХНА В ЛИЦЕТО МУ ДИХАНИЕ ЗА ЖИВОТ; И СТАНА ЧОВЕКЪТ ЖИВА ДУША.” БИТИЕ 2:7

Когато четях “Първата книга на царете” - първа глава, Бог много силно докосна сърцето ми в разбирането на Словото Му.

Истинските християни сме Христови ученици. Нашият Учител е Иисус Христос, Който чрез Светият Дух ни учи на всяко добро нещо. Нашият учебник е Библията,

Какво е молитвата?

Наистина ли се молим, когато се молим? Знаем ли силата на молитвата?

В наши дни много християни вярват в Библията. но не виждат значението и важността на обличането на Божието всеоръжие.

Поради повечето вярващи се хули Божието име, понеже мнозина изповядват Господа, но не ходят в пътищата Му!

Заблудата породена от много лъжи, която завежда хората в погибел се възприема лесно, защото е приятна и удобна за човека паднал в грях.

Защо в църквите нищо не се случва?  

Защо са болни сестрите и братята...  

Защо аз съм толкова безпомощна християнка... 

Защо в Словото пише друго...а в църквата никой не ни говори по този въпрос и не ни учи...никой за многото години нищо не показа, няма чудеса, няма знамения.....ИМА САМО БЕЗКРАЙНИ ПРОПОВЕДИ, пасторът говори, а вярващите седят пасивно, всичко е по план, програма... 

Не станахме ли много религиозни? ...

Facebook