www.Curkvata.eu

СИЛНО И ВЪЛНУВАЩО СВИДЕТЕЛСТВО НА СЕСТРА БАХАР ОТ ГРАД СЛИВЕН

СИЛНО И ВЪЛНУВАЩО СВИДЕТЕЛСТВО НА СЕСТРА БАХАР ОТ ГРАД СЛИВЕН, ИМАЛА 7 ТЕЖКИ БОЛЕСТИ, ПОЧИНАЛА, ВИДЯЛА РАЯ И АДА, БОГ Я ВЪЗКРЕСЯВА И ИЗЦЕЛЯВА ОТ ВСИЧКИТЕ Й БОЛЕСТИ, ЗА ДА БЪДЕ СВИДЕТЕЛ ЗА НЕГО. И ЧРЕЗ НЕЙНОТО СВИДЕТЕЛСТВО МНОЗИНА МЮСЮЛМАНИ И НЕВЯРВАЩИ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ИИСУС И СЕ СПАСЯВАТ. СЛАВА НА БОГА!


През септември месец 2018 година по чуден начин Бог ни отведе при тази сестра Бахар туркиня в дома й в град Сливен, и там записахме това свидетелство. 


Бъдете благословени и насърчени всички, които го видите и повярвайте, че Бог е жив, че е много милостив, че за Него няма нищо невъзможно, и днес Господ върши чудеса на изцеление и възкресява мъртви така, както преди 2000 години Иисус Христос изцеляваше, и възкресяваше големите множества, които Го следваха.


Приятели, Иисус Христос идва скоро, Той идва и ще вземе Своята Невяста-всички спасени и новородени, чиито имена са записани в "Книгата на живота". А неспасените от греховете си ще отидат във вечно наказание.


Ако ти, приятелю, все още не си спасен, обърни се към Иисус с вяра, защото само Той е СПАСИТЕЛЯТ!


ПОВЯРВАЙ, ПОКАЙ СЕ от греховете си, КРЪСТИ СЕ ВЪВ ВОДА С ПЪЛНО ПОТАПЯНЕ В ИМЕТО НА ИИСУС, ЗА ДА БЪДАТ ПРОСТЕНИ ГРЕХОВЕТЕ ТИ И ПРИЕМИ КРЪЩЕНИЕТО И В СВЕТИЯ ДУХ, СЛЕД ТОВА ЗАПОЧНИ ДА ЖИВЕЕШ ЖИВОТ В ЧИСТОТА И ПРАВЕДНОСТ.


Иисус Христос е Божият Единороден Син.

Бог толкова възлюби света, че даде Сина Си, Който се роди преди 2000 години от девица Мария, живя и служи на хората, вършеше благодеяния, чудеса и знамения, и даде Себе Си откуп за мнозина, взе на Себе Си греховете, и болестите на хората, проля святата Си кръв на кръста на Голгота и с нея изкупи греховете на всички, умря и възкръсна в третия ден според Писанията, възнесе се на набето и скоро пак ще дойде, за да съди живите и мъртвите.

Сега който повярва в Божия Син ще се спаси.

Бог не иска нито един човек да отиде във вечно погубление и затова даде Сина Си, за да бъде спасен всеки, който повярва в Него. 


ТОВА СПАСЕНИЕ Е БЕЗПЛАТНО!

ТОВА СПАСЕНИЕ Е ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ПОВЯРВА В ИИСУС ХРИСТОС!

ТОВА Е БОЖИЯТА МИЛОСТ, ТОВА Е БОЖИЯТА БЛАГОДАТ!

ТОВА Е БОЖИЯТА ЛЮБОВ!


БОГ ТЕ ОБИЧА И ТЕБЕ, КОЙТО ГЛЕДАШ И ЧЕТЕШ ВСИЧКО ТОВА.


БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ.

Facebook