www.Curkvata.eu

Можем да видим, градове и държави, трансформирани, ако ние просто започнем да правим Христови ученици и да се подчиним на Исус, така както ни е призовал;

Това, което проповядваме е благовестието и изцеляване на болните. Тук можете да видите как можем да станем ефективни само за 2 часа, така както 10-християни се молят за първите болни и всички биват изцелени. Те бяха стартирани за съвсем нов живот, където хората са изцелени, спасени, и Божието царство расте.

Излезте от кутията - Библейски урок 01

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Исус не дойде с една нова религия.

Той не дойде с това: ние да ходим на определено място (църква) в определен час (неделя църковна служба), където един определен човек (свещеник) да прави определени неща, които ние не можем да направим.

Не, Исус дойде с Царство, което е много по-различно от това, което виждаме в "църква" днес.


Какво избираш: религия или Божието царство, с което Исус дойде?

Вижте тази невероятна лекция.

Религия или Исус - Библейски урок 02

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

На ГОРЕ

В Библейската книгата за Деянията на Апостолите виждаме кратък преглед от живота на някои Христови чираци. 


По-подробно прочитаме за няколко дни от дневника на чираците на Исус Христос.


Ако Исус Христос е същият и днес, то тогава нашият дневник, дневникът на съвременният Христов чирак, трябва да изглежда като този, за който четем в книгата за Деянията.


Този предизвикателен урок ще ви помогне да получите живота за който четем в книгата Деяния на апостолите.

Книгата за Деянията - Библейски урок 03

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Исус не дойде с много теология. Той не започна с Библейско училище. Той каза: "Елате и ме следвайте".


Той призова чираците, които трябваше да се учат чрез примера му... Ако искаме да сме ефективни в правенето на чираци, както Той ни призова, ние трябва да го правим по същият начин, както Той ги учеше.


Ние трябва да спрем да се учим твърде много, защото това ни дава само знание, но не ни дава покорство.

Вижте тази повратна лекция, която ще ви помогне да разберете за какво ни призова Исус.

Знание или Покорство - Библейски урок 04

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

В изкуплението, което иавърши Исус на Кръста, когато проля святата Си кръв влиза не само спасението ни, но и изцелението и освобождението ни.


Пълното Евангелие, което сме изпратени да занесем до всеки един в този свят включва не само да кажем за Божието царство, НО И ДА ПОКАЖЕМ СЛАВАТА БОЖИЯ! Това е Божията воля!


Писано е!

Благовествай и Изцелявай - Библейски урок 05

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Нужен е "начален старт" за да се научите да изцелявате болните. Но "началния старт" е много повече от това.


"Началния старт" е инструмент, който може да трансформира хората, градовете и държавите.


Вижте този вълнуващ урок и ще получите "начален старт" във вашия Християнски живот.

Начален старт на вашия Християнски живот - Библейски урок 06

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Евангелието е Божия сила за спасение. Но сатана ни е измамил и накарал да вярваме, че трябва просто да поканим Исус в сърцето си и всичко е наред и сме спасени.


В този важен урок Торбен Сондергаард говори за това, което трябва да направим, за да се спасим и как трябва да проповядваме Благовестието и на другите.

Покайте се и се Кръстете - Библейски урок 07

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Торбен Сондергаар отговаря на въпроси след лекцията от миналата седмица, след това демонстрира нагледно своят опит в споделянето на Евангелието.


Бог е направил всичко необходимо, което е трябвало да направи. Сега е ваш / нас ред.

Покайте се и се кръстете, а след това ще получите Светия Дух!

Евангелието, как да го споделим - Библейски урок 08

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Какво е покаянието?


Продължаваме ли да сме грешници, след като сме се спасили?


Този предизвикателен урок ще ви помогне да си свалите религиозните очилата и ще ви помогне да получите свободата в Исус Христос.

Светци или Грешници - Библейски урок 09

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Исус дойде да ни спаси от нашите грехове и от робството на греха.


Прочитаме в Библията, че, за да ходим в свободата, ние трябва да се кръстим.


Кръщението е повече от просто символ, а Исус казва, че за да влезете в Царството Божие е необходимо да се кръстите.


Това и още много други неща, ще ви се изеснят в тази лекция с Торбен Сондергаард.

Кръстете се за прощение на греховете ви - Библейски урок 10

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Не е достатъчно да бъдем кръстени "само" във вода. Ние също трябва да бъдем кръстени със Светия Дух, това е обещано в Новия Завет. Според Библията винаги има видим знак, когато получим Светия Дух.


В тази лекция Torben Søndergaard говори за това и как да бъдем кръстени, и как да кръщаваме останалите със Светия Дух.


Това е областта, където нашите традиции водят към много грешни разбирания.

Кръщението със Светия Дух; Обещанието в Новия Завет - Библейски урок 11

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Светия Дух бе важна част от ранната църква. 

Светия Дух бе Този, Който казваше на Христовите чираци какво да правят.

Светия Дух бе Този, Който водеше Христовите чираци.

Чрез Светия Дух, Христовите чираци, преживяваха Божията сила в живота си.

Ще заобичате тази лекция, в която Торбен разказва много силни свидетелства, за това как ние днес можем да бъдем водени от Светия Дух.

Торбен също дава практически съвети за това, как да заживеем живота, за който четем в книгата за Деянията. Живот воден от Светия Дух.

Да бъдеш воден от Светия Дух - Библейски урок 12

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Постът е тайна, която мнозина Християни са забравили.


Постът помага да смирим себе си, така че Бог да може да ни въздигне.

Постът разчупва стените на страха и неверието, така че ние можем да заживеем живота, за който четем в книгата за Деянията.


Гледайте този вълнуващ и практически урок, в който Торбен Сондергаард обяснява какво казва Библията за постът. Той също разказва много свидетелства от своя живот, за това, какво е да постиш в продължение на 3, 20 или 40 дни.

Когато Постите - Библейски урок 13

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Добре дошли на този важен урок, в който Торбен Сондергаард говори за Божият характер.


Това е необходимо учение, което ще провокира мнозина, но в същото време ще помогне на църквата да опознае Бог, такъв, какъвто Той в действителност е.

Дали Бог е свят или любящ, или и двете? - Библейски урок 14

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Невероятно! Шокиращо! Това е напълно противоположно на това, което са ни казвали...


Ще бъдете шокирани и очите ще ви се отворят след това невероятно учение, което включва Стария и Новия Завет, Благодатта, Исус, Съгрешаването против Святия Дух и т.н.

Новият и Старият Завет - Невероятно и Шокиращо! - Библейски урок 15

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Ние сме призвани да живеем свят живот, но това неможе да бъде осъщесвено чрез закона, a само чрез живеенето на нов живот в Духа.


Тази лекция е истински важна. Тази лекция ще освободи много Християни от осъждeнето и ще покаже за какво е Новият Завет с Господ Исус Христос.

Новият Завет - Изключителен и освобождаващ - Библейски урок 16

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Настана време за реформиране на църковната ни система.


Сгради, персонал, програми, бюджет са въпроси, които множеството хора свързват с истинската църква. Но първите Християни не са имали всички тези неща по същия начин, както ние ги имаме днес.


Тази изключително важна лекция ще направи много хора свободни от настоящата църковна система, която убива живота, и тази лекция ще ви помогне да се превърнете в Църквата, която Исус дойде да съгради.

Реформация на църковната система - Библейски урок 17

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Това е изключително важно послание към Църквата днес.


Тук Торбен ни показва за какво всъщност Исус ни е призовал.


Да, голяма част от това, което правим днес в църквите е точно обратното на това, което Исус казва.


Чрез това важно послание ще започнем свободно да служим на Бог в ежедневието си.

Виждането на Исус за Църквата - Библейски урок 18

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

В този урок Торбен Сондергаард ни помага практически да се покорим на Исус в призванието, което ни е дал.


В това видео, ще получите няколко прости инструмента, които не само ще променят живота ви, но и живота на много хора около вас. Нека започнем реформацията - TheLastReformation.com

Сега е времето да го направим - Библейски урок 19

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Реформацията започна и се разпространява в световен мащаб.


Но има много хора наоколо, които не дават плод, защо ли?


Гледайте този последен урок на Училището за Пионери с Torben Søndergaard.


Реформацията започна и можете да бъдете част от нея.

Реформацията започна - Библейски урок 20

Училище за Пионери - Torben Søndergaard

Facebook